7 اصل مهم زندگی از بیل گیتس

بیلگیتس فردی است که موفقیت های چشمگیرش زبانزد خاص و عام است و می توان ازتجربیات و نگرش های اندیشمندانه اش درس گرفت. او هفت اصل مهم زندگی کهدانش‌آموزان در هیچ دبیرستانی فرا نمی‌گیرند، را بدین شرح بیان کرد :

اصل اول:در زندگی، همه چیز عادلانه نیست، بهتر است سعی کنید با این حقیقت کنار بیائید.

اصل دوم:دنیابرای عزت نفس شما اهمیتی قایل نیست و شما خودتان باید در بدست آوردن آنتلاش کنید. در این دنیا از شما انتظار می‌رود که قبل از آنکه نسبت بهخودتان احساس خوبی داشته باشید، کار مثبتی انجام دهید.

اصل سوم:پساز فارغ‌التحصیل شدن از دبیرستان و استخدام، کسی به شما مبلغ فوق‌العادهزیادی پرداخت نخواهد کرد. به همین ترتیب قبل از آنکه بتوانید به مقاممعاون ارشد، با خودرو مجهز و تلفن همراه برسید، باید برای مقام و مزایایشزحمتی در حد انتظارات خودتان برای کسب موفقیت های آینده تان بکشید.

اصل چهارم:اگرفکر می‌کنید، آموزگارتان سختگیر است، سخت در اشتباه هستید. پس از استخدامشدن در یک شرکت یا موسسه، متوجه خواهید شد که رئیس شما خیلی سختگیرتر ازآموزگارتان است، چون او دیگر امنیت شغلی آموزگارتان را ندارد و در مقایسهبا کاری که انجام خواهید داد تنها منافع خود را مد نظر قرار می دهد.

اصل پنجم:آشپزی در رستوران‌ها یا خیلی از مشاغل ساده با غرور و شأن شما تضاد ندارد. پدر بزرگ‌های ما برای این کار اصطلاح دیگری داشتند، از نظر آنها این کار "یک فرصت" برای آینده بود.

اصل ششم:اگر در کارتان موفق نیستید، والدین خود را ملامت نکنید، از نالیدن دست بکشید و از اشتباهات خود درس بگیرید.

اصل هفتم:قبل از آنکه شما متولد بشوید، والدین شما هم جوانان فعال و پرشوری بودند و به قدری که اکنون شما تصور می کنید، ملال‌آور نبودند. 

سایت برتر محصولات زناشویی

/ 0 نظر / 8 بازدید